Gydytojų paslaugų kainos

    • Consultation of neurosurgeon

      70 €
    • Re-consultation of neurosurgeon (in 2 weeks time)

      50 €

Šiame kainoraštyje nurodytos kainos yra informacinio pobūdžio.
Klinika pasilieka teisę be atskiro įspėjimo keisti paslaugų kainas, teikti naujas paslaugas arba nebeteikti kai kurių paslaugų.