Lazerio terapija gali kompensuoti natūralios šviesos trūkumą

Mūsų kūno biologijoje – tai rinkinys tokių sistemų, kurios reikalingos gyvenimui natūralioje gamtoje. Visi jutiminiai ir judėjimo organai pritaikyti prie natūralios gamtos aplinkos sąlygų. Į tai įeina buvimas gryname ore ir saulės šviesoje. Nuolatinis gyvenimas dienos šviesos sąlygomis buvo natūralus ir ankstesniais laikais. Šiandien mes nesame tokie pasikeitę, kad mūsų kūnas galėtų išgyventi naudodamas mažiau bioenergijos negu praeityje. Ypač nuolatinis būtiniausios saulės šviesos trūkumas sukelia sutrikimus imuninėje sistemoje ir mūsų vidiniame biologiniame valdymo mechanizme.

Oras miestuose – nesveikas

Gyvenimas mieste turi esminių padarinių mūsų sveikatai. Miestuose nebėra mums reikalingų magnetinių laukų ir natūralios dienos šviesos. Mūsų organizmai sugeria milijonų elektroninių prietaisų ir radio biologiškai sutrikusius, dirbtinus elektrinius ir magenitius laukus. Mūsų biologinė sistema nėra prie to pritaikyta. Mes negalima per ilgai ignoruoti biologinio deficito, kuris atsiranda dėl modernaus gyvenimo būdo. Dauguma socialinių įsipareigojimų apriboja –žmogaus galimybes gauti būtiniausia biologine saulės šviesos dozę.

Mažo spinduliavimo intensyvumo lazeris gali pakeisti dienos šviesą

Specialūs šviesos elektroniniai šaltiniai gali kompensuoti šviesos deficitą. Moderni šviesos terapija gali pakeisti šviesos deficitą bio fotonais, kurie gaunami iš didelio greičio puslaidininkų šviesos diodų. Šių diodų dėka visos nuo šviesos priklausančios funkcijos aktyvuojamos. Smegenys-centrinė valdymo sistema – tiesiogiai priklauso nuo šviesos. Taikydami šviesos terapija smegenims mes stimuliuojame žmogaus imuninę sistemą, odą ir  organus. Naujasis mažo spinduliavimo intensyvumo lazeris ir bio fotonų terapijos įranga HYPER PHOTON 3D atitinka visus reikalavimus, keliamus tinkamos šviesos terapijos vykdymui.

  • Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiems) konsultacija

    65 €
  • Lazerinė terapija - vieno lauko

    9 €
  • Lazerio magneto terapija

    4 €

Šiame kainoraštyje nurodytos kainos yra informacinio pobūdžio.
Klinika pasilieka teisę be atskiro įspėjimo keisti paslaugų kainas, teikti naujas paslaugas arba nebeteikti kai kurių paslaugų.