• Bendras kraujo tyrimas
  • Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL, DATL, APTT)
  • Protrombinas SPA
  • INR (TNS)
  • Kreatininas
  • Gliukozė
  • Natris
  • Kalis
  • Chirurgijos ištyrimo programa

    12 €

Šiame kainoraštyje nurodytos kainos yra informacinio pobūdžio.
Klinika pasilieka teisę be atskiro įspėjimo keisti paslaugų kainas, teikti naujas paslaugas arba nebeteikti kai kurių paslaugų.
Konsultacijos kaina nėra įskaičiuota į tyrimų kainą.
Tyrimų paėmimo kaina 3 €