• Lašelinės infuzija (be medikamentų)

    35 €
  • Injekcinė procedūra (į veną)

    20 €

Lašelinės infuzijos paslauga yra teikiama tik su gydytojo skyrimu.
Šiame kainoraštyje nurodytos kainos yra informacinio pobūdžio.
Klinika pasilieka teisę be atskiro įspėjimo keisti paslaugų kainas, teikti naujas paslaugas arba nebeteikti kai kurių paslaugų.